Informacja o projekcie

  • Drukuj

banner gorny

Gmina Rzeczyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Szkolna Akademia Kompetencji".
Wartość projektu to 428 676,38 zł.


Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 364 374,92 zł.
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie
Projekt realizowany w okresie 1.08.2016 r. – 30.06.2018 r. obejmie 126(70K i 56M)uczniów kl.I-III Gimnazjum w Rzeczycy, którzy zamieszkują w rozumieniu KC i uczą się na terenie województwa łódzkiego.
Celem głównym jest poprawa przygotowania 126 uczniów Gimnazjum w Rzeczycy do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym w okresie od 1.08.2016r.do 30.06.2018r.poprzez polepszenie warunków nauczania,w szczególności przedmiotów przyrodniczych i na zajęciach specjalistycznych,rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych,językowych i w zakresie uniwersalnych postaw/umiejętności oraz indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,w tym młodszymi i niepełnosprawnymi.