Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Podsumowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

program czytelnictwaZadania programowe realizowali również pozostali nauczyciele poloniści, wychowawcy. Jednym z pierwszych takich działań była wycieczka do Czarnolasu. W Czarnolesie, będącym ostoją XVI-wiecznego poety uczniowie spotkali się z pamiątkami i twórczością Patrona. Zwiedzali niewielkie muzeum z bogactwem przedmiotów z epoki renesansu. Zwiedzili salę dotyczącą dzieciństwa i młodości Kochanowskiego. Uczestniczyli w lekcji muzealnej, a w czasie wolnym zwiedzali park czarnoleski. Odwiedzili też Sycynę, miejsce narodzin Jana Kochanowskiego, a w kościele farnym w Zwoleniu oglądali kaplicę Kochanowskich. Już po wycieczce uczniowie wzięli udział w quizie wiedzy o Janie Kochanowskim. Okazało się, że wszyscy dużo zapamiętali.

Nagrody otrzymali:

I miejsce- Julian Zakrzewski
II miejsce- Julia Szczur
III miejsce- Błażej Legutowski

Wyróżnienia: Gabriela Hozer, Zuzanna Kacprzak, Kacper Miniak.

Wycieczkę i konkurs zorganizowała Pani Anita Kurpińska, nauczyciel języka polskiego we współpracy z Panią Antoniną Karwat, nauczycielem religii. Kolejnym działaniem była organizacja Festiwalu Gimnazjalnego „Wieś polska w poezji i prozie” o zasięgu regionalnym, który odbył się 28 kwietnia 2017 r. Jest to impreza organizowana przez nasze Gimnazjum corocznie, od 2001 roku. Honorowy Patronat nad Festiwalem objęli: Starosta Tomaszowski, Mirosław Kukliński i Wójt Gminy Rzeczyca, Marek Kaźmierczyk. Oprócz władz Gminy Rzeczyca gośćmi honorowymi były twórczynie ludowe: Pani Genowefa Kosiacka-Bąk i Pani Marianna Pawlak. Uczniowie mogli wypożyczać potrzebną literaturę do przygotowania się do Festiwalu również z Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzeczycy. Nasi uczniowie również wyróżnili się w tym Festiwalu: III miejsce zajęła Monika Pacucha, a wyróżnienia otrzymali: Joanna Kołodziejczyk i Angela Hozer.

Kolejnym działaniem programowym był Szkolny Konkurs Czytelniczy. Pierwszy etap konkursu mającego na celu popularyzację czytelnictwa, poznanie indywidualnych czytelniczych zainteresowań gimnazjalistów oraz doskonalenie techniki czytania na głos i rozumienia czytanego tekstu, odbył się 2 czerwca 2017 r. W eliminacjach udział wzięło 19 uczniów. Uczestnicy wybrali do przedstawienia różnorodne rodzaje utworów oraz autorów spoza lektur szkolnych np. Barbarę Baraldi, Terrego Pracheta, Andrzeja Polipiuka, Diane Ackerman i innych. Dziesięciu uczniów zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu. Do czytania komisja konkursowa, w skład której wchodziły nauczycielki języka polskiego, wybrała powieść ,,Chłopi”. Rok 2017 w województwie łódzkim został ogłoszony – Rokiem Władysława Stanisława Reymonta. Gimnazjaliści z naszej szkoły tym samym oddali hołd i uczcili pamięć Władysława Reymonta. Drugi etap szkolnego konkursu odbył się 6 czerwca.

Wyniki przedstawiają się następująco.

I miejsce - Dominika Sobczak kl. III b II miejsce – Damian Wieszkowski kl. II bIII miejsce – Milena Tomaszewska kl. II c i IV miejsce – Maja Staruch kl. II b, Hanna Gwóźdź kl. I b, Patrycja Szczur kl. III b. W bibliotece szkolnej cyklicznie wykonywane były wystawki o życiu i twórczości pisarzy, poetów m.in. ,,James Dashner”, ,,Józef Teodor Konrad Korzeniowski”. Przeprowadzane były rozmowy z czytelnikami przy okazji ich pobytu w bibliotece szkolnej. Cyklicznie były przygotowywane również wystawki promujące nowości biblioteczne zachęcające do wypożyczenia książek oraz wystawki prac wykonanych na konkursy, w których uczestniczyli uczniowie.

Przeprowadzone zostały wywiady z nauczycielami na temat ,,Moje ulubione książki z dzieciństwa”. Okazuje się, że do najbardziej ulubionych książek naszych nauczycieli należą: ,,W pustyni i w puszczy”, ,,Dzieci z Bullerbyn”, ,,O psie, który jeździł koleją”, ,,Baśnie” H.Ch. Andersena, ,,W pustyni i w puszczy”. Wśród uczniów przeprowadzona została Książkowa lista przebojów, zorganizowana akcja „Jaką książkę chciałbym widzieć w bibliotece”? We współpracy z GOK w Rzeczycy i Biblioteką Publiczną w Rzeczycy 2 czerwca 2017 r. została zorganizowana Noc Bibliotek, z uwzględnieniem zajęć promujących książki i czytelnictwo, m.in. głośne czytanie literatury w plenerze przed szkołą przez Panią Iwonę Łuszcz – Krawczyk, Zastępcę Wójta Gminy Rzeczyca, Panią Grażynę Kielan, Dyrektor Gimnazjum w Rzeczycy, Pana Andrzeja Gwizdonia, Radnego Rady Gminy Rzeczyca, Pana Jacka Zakrzewskiego, Dyrektora GOK-u w Rzeczycy, Panią Annę Malczewską, uczącą języka polskiego w Gimnazjum w Rzeczycy. Zaproszeni goście czytali uczniom poezję i prozę Bolesława Leśmiana oraz fragmenty utworów Josepha Conrada. Uczniowie poprzez przedstawione prezentacje multimedialne ,,Ciekawostki o książkach” i ,,Joseph Conrad” poznali różne ciekawostki o książkach oraz zapoznali się z postacią Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego, pisarza polskiego pochodzenia, który jest uznawanym pisarzem w literaturze angielskiej. Uczniowie uczestniczyli również w grach i zabawach, quizach poszerzających wiedzę ogólną i na podstawie literatury, m.in. quiz z wiedzy o krajach anglojęzycznych, literackich grach terenowych. Zajęcia odbywały się na terenie szkoły w Rzeczycy oraz na terenie GOK- u. Przykładem współpracy ze środowiskiem lokalnym w czasie realizacji programu jest również uzgadnianie z Panią Grażyną Kamińską, kustoszem Biblioteki Publicznej w Rzeczycy, planów zakupu książek przez Bibliotekę Publiczną w Rzeczycy w sposób uwzględniający potrzeby czytelników biblioteki szkolnej.

Następnym działaniem, w którym wzięły udział uczennice naszego Gimnazjum był konkurs ,,Jaką książkę zabierzesz na bezludną wyspę’’ którego podsumowanie odbyło się w dniu 9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim. Sześć uczennic wykonało pracę w kategorii plastycznej i prezentacji multimedialnej. Aleksandra Przyborek uczennica klasy II b zajęła III miejsce w kategorii prezentacji multimedialnej, pozostałe uczestniczki otrzymały dyplomy. Opiekunem uczennic była Pani Anita Kurpińska.

Kolejnym działaniem zorganizowanym w trakcie programu było zorganizowanie głośnego czytania dla przedszkolaków w dniu Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Dzień Głośnego Czytania zorganizowali uczniowie Gimnazjum i nauczyciel biblioteki, Monika Fau. Czytane były bajki i wiersze przedszkolakom przez osoby publiczne m.in. Zastępcę Wójta Gminy Rzeczyca, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzeczycy, opiekuna biblioteki szkolnej oraz uczniów Gimnazjum w Rzeczycy. Nasi uczniowie uczestniczyli w przedstawieniach teatralnych. Odbyły się wyjazdy do Teatru Muzycznego do Łodzi na sztuki ,,Dziady” , ,,Zemsta”. Wyjazdy zorganizowały Panie: Anna Malczewska i Anita Kurpińska. W październiku w ramach realizowanego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w Gimnazjum w Rzeczycy oraz w bibliotece szkolnej zorganizowano kilka działań. Jednym z nich był Bookcrossing czyli uwolnij książkę, przynieś przeczytaną książkę i zamień się z kolegą. Uczniowie mogli przynieść książkę na półkę bookcrossingową, bądź zabrać książkę z półki. Następną akcją z mnóstwem książek, tym razem do kupienia, był Kiermasz Książki zorganizowany w bibliotece. Z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt w bibliotece szkolnej w Rzeczycy na wystawce znalazły się książki o zwierzętach zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i książki z czytelni biblioteki. Uczniowie mogli te książki wypożyczać. Przez jeden tydzień października w Gimnazjum w Rzeczycy zorganizowana została akcja głośnego czytania przez nauczycieli prowadzących zajęcia codziennie przez dziesięć minut na ustalonej tej samej godzinie lekcyjnej.

Następnymi działaniami ogłoszonymi przez bibliotekę szkolną w październiku są konkursy. Pierwszy konkurs ,,Życie i twórczość Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego” to konkurs pisemny. Konkurs odbył się w bibliotece szkolnej.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Milena Tomaszewska kl. III c

II miejsce – Wiktor Szymański kl. II a

III miejsce – Liman Agata kl. III a, Angelika Goska kl. III a, Klaudia Lesiak kl. III a

Drugi konkurs to konkurs plastyczny ,, Ja czytam, a Ty”. Wyniki konkursu:

I miejsce- Agata Liman kl. III a

II miejsce - Paulina Adamska kl. III c

III miejsce - Hanna Gwóźdź kl. II b, Monika Pacucha kl. III a.

Kolejnym przeprowadzonym konkursem był konkurs fotograficzny ,,Przyłapani na czytaniu”, którego wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Hanna Gwóźdź kl. II b

II miejsce – uczniowie klasy III b: Dawid Wieszkowski, Zuzanna Kacprzak, Aleksandra Przyborek, Paulina Sarnecka, Martyna Kamińska, Maja Staruch, Karolina Noga, Emilia Winiatorska, Magdalena Bojdo, Karina Gałka III miejsce – Aleksandra Biernacka kl. II b. Konkurs przeprowadziła Pani Anita Kurpińska ucząca języka polskiego. W trakcie podsumowania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa laureaci powyższych konkursów otrzymali nagrody, a pozostali uczniowie dyplomy za udział. Kolejnym działaniem programowym było przedstawienie prezentacji w bibliotece szkolnej ,,Historia książki w Polsce” i ,,Jan Kochanowski” uczniom klas trzecich Gimnazjum w Rzeczycy. Uczniowie poznali historię książki na przestrzeni wieków i pierwsze najważniejsze teksty drukowane w języku łacińskim i języku polskim oraz najważniejsze wiadomości o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego, patrona Gimnazjum w Rzeczycy.

W październiku 2017 r. przeprowadzony został Projekt poetycko – muzyczny poświęcony Janowi Kochanowskiemu. Dotyczył informacji o życiu i twórczości poety oraz deklamacji jego utworów. Oprócz recytacji uczniowie przygotowali dekorację do przedstawienia. W nastrój epoki wprowadził wszystkich akompaniament muzyczny w wykonaniu uczennicy klasy II a Weroniki Nowak. Projekt edukacyjny o patronie szkoły Janie Kochanowskim – przygotowała Pani Anna Malczewska i przedstawiła na apelu szkolnym wraz z uczniami klasy II i III. Wychowawcy klas zapoznali rodziców na spotkaniu z rodzicami o realizowanym projekcie, zakupionych nowych książkach i o wpływie czytania na rozwój młodych uczniów. Spotkanie z poezją i naszą lokalną autorką Genowefą Kosiacką-Bąk to następne działanie z inicjatywy biblioteki szkolnej, które odbyło się w naszej szkolnej bibliotece w Rzeczycy. Zorganizowane zostało przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Rzeczycy i kustoszem tej Biblioteki, którym jest Pani Grażyna Kamińska. Wzięli w nim udział uczniowie klas II i III Gimnazjum w Rzeczycy, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie zapoznani zostali z wierszami ze zbiorków Sercem pisane i Wiersze zza płota. W trakcie spotkania uczniowie zapoznali się nie tylko z wierszami znajdującymi się w dwóch wydanych tomikach, ale także z wierszami jeszcze nigdzie nie opublikowanymi. A są to: ,,Droga do Ciebie”, ,,W parku”, ,,Pożegnanie jaskółek”, ,,Wściekły huragan”, ,,Jesienny list”, ,,Zachód słońca”. Autorka zaprezentowała również uczniom fragment prozy napisanej gwarą. Dzień Postaci Literackiej, który zakończył Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa odbył się w dniu podsumowania programu. Uczniowie poszczególnych klas opracowali swoje projekty i przedstawili je jako prezentacje fragmentów książek. Ucharakteryzowani za bohaterów książki ,,Opowieść wigilijna” wystąpili uczniowie klasy II b, a występ przygotowali: Joanna Domagała, Aleksandra Biernacka, Katarzyna Pawlak, Angela Hozer, Robert Skołt, Paweł Kępa, Łukasz Gaćkowski, Filip Kryćka, Patryk Grochal, Jakub Jankowski, Błażej Legutowski, Jakub Stępień. Scenariusz przedstawienia i charakteryzację postaci i swój występ przygotowali uczniowie klasy II a na podstawie książki ,,Harry Potter”. Takie postaci jak Hagrid, Harry, Bankier, Przechodzień, Quirrel i Różdżkarz zostały zaprezentowane przez Kubę Kieliszka, Wiktora Zawadę, Kacpra Sobczaka, Kubę Gaworzyńskiego, Wiktora Szymańskiego i Bartka Tkaczyka. Druga grupa uczniów z klasy II a przygotowała przedstawienie do fragmentu książki ,,Więzień labiryntu”. A byli to: Konrad Anteczek, Filip Wenecki, Rafał Lipski, Grzegorz Kowalczyk, Szymon Ozimek. Uczniowie klasy III a, w składzie Monika Pacucha występująca jako narrator, Kacper Bigos jako ,,Rudy”, Jakub Zarychta jako ,,Alek”, Michał Rydz jako ,,Zośka” zaprezentowali główne postaci z książki ,,Kamienie na szaniec”. Uczennica klasy III b, Magda Bojdo zaprezentowała postać Magdy z książki ,,Gwiazd naszych wina”, której autorem jest Hazel Grace Lancaster. Nad przygotowaniami uczniów do Dnia Postaci Literackiej czuwała Monika Fau, opiekun biblioteki. Klasę II b w przygotowaniach wspierała Pani Antonina Karwat, wychowawca klasy.

Dziękujemy Pani Dyrektor, nauczycielom i uczniom za zaangażowanie, realizację bądź wspieranie realizacji zadań programowych i zachęcamy uczniów do czytania książek tych starych i tych nowych, ponieważ czytelnictwo ma ogromny wpływ na osobowość i rozwój człowieka.

Licznik odwiedzin

Today0
Yesterday30
Week30
Month220
All61367

Currently are 24 guests and no members online

Strony polecane

Realizowane programy

  banner projektGim ok

 icon.jpg

wfos

logo
14949698931000 sks-logo-gotowe-12

LNU logo
Powered by Joomla!®. Copyright©2012 Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Rzeczycy.